..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Censuur door provincie Utrecht

PROVINCIE UTRECHT HOUDT OPZETTELIJK INFORMATIE ACHTER OVER DE N201

De provincie Utrecht wil van de N201 van de A2 tot aan de Loenerslootse brug – een afstand van één kilometer – een snelweg met 2x2 rijbanen maken, een traject dat dwars door Loenersloot loopt. Volgens de provincie zal deze snelweg leiden tot minder geluidsoverlast en minder milieuoverlast voor Loenersloot.

De N201 dus als opstelstrook, waar de file van de A2 naar verplaatst wordt, tot midden in het dorp waar de twee rijbanen worden teruggebracht tot die ene rijbaan over de Loenerslootse brug. Automobilisten kennende is dat elkaar afsnijden, laat in de remmen gaan en dan weer lekker snel optrekken. Ronkende motoren, benzinedampen, stikstof en fijnstof. Midden tussen de huizen, gewoonweg moordend.

Met meer asfalt zal het verkeersaanbod bovendien alleen maar toenemen. Minder geluids- en milieuoverlast is dan ook zeker niet aannemelijk. Om de berekeningen over geluids- en milieuoverlast te kunnen beoordelen werden de rapporten hierover, slechts na een WOB-verzoek, door de provincie Utrecht schoorvoetend aan de Dorpsraad Loenersloot toegestuurd.

Schoorvoetend want hoewel de wettelijke termijn 2 weken is, duurde het 6 weken om deze rapporten onvolledig en met zwartgelakte teksten, tabellen en grafieken toe te sturen. Maar liefst 138 van de 336 pagina’s ontbreken en de resterende pagina’s zijn gecensureerd. Onvoorstelbaar, het lijkt de Belastingdienst wel!

De provincie wil de rapporten pas na 29 september a.s. volledig vrijgeven. Met de Statencommissie Milieu en Mobiliteit op 28 oktober en de beslissing van Provinciale Staten op 11 november is het dan voor de Dorpsraad Loenersloot onmogelijk om de rapporten tijdig te laten beoordelen. Een slepende strafrechtelijke procedure, die de Dorpsraad Loenersloot zeker zou winnen, kost echter teveel tijd.

Aan de provincie Utrecht is daarom alsnog gevraagd deze rapporten op zeer korte termijn volledig vrij te geven. Indien dit niet gebeurt kan de Dorpsraad Loenersloot niet anders dan concluderen dat de provincie niet wil dat Loenersloot deze rapporten laat nakijken.