..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

De Ronde Venen zoekt haar "windmolen-grenzen"

Het college van 'De Ronde Venen' (DRV) heeft een voorstel over zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens voor aan haar raad voorgelegd. Onze buurgemeente wijkt met haar plannen over windmolens duidelijk af van de Regionale Energie Strategie (RES) die de gemeente Stichtse Vecht, gericht om met name zonnevelden, voert.

Dat DRV deze windmolens zoveel mogelijk aan de randen van haar gemeente wil plaatsen is geen publiek geheim meer. De ogen zijn met name gericht op het Angstelgebied waarmee Loenersloot nu ook door windmolens ingesloten dreigt te worden. Niet alleen voor de inwoners een doorn in het oog en een continue bromtoon in de oren. Door plaatsing van deze kolossen in dit kwetsbare natuurgebied zullen flora en fauna (letterlijk) een stevige veer laten.

De gemeenteraad van DRV bespreekt het voorstel voor de zoekgebieden eerst tijdens een politieke commissie. Daarna in de raadsvergadering. Op dit moment zijn deze vergaderingen nog niet ingepland. Als de data bekend zijn kan iedereen die dat wil zich aanmelden om in te spreken.

Actualisatie 8-5-2021

Aanmelden t/m 21 mei om in te spreken op 26 mei bij Zoekgebieden Zon en Wind.


Bron: Gemeente Stichtse Vecht