..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Denk mee over de speeltuin aan de Slotlaan

De gemeente knapt in 2021 twaalf speelplekken op. De speeltuin Slotlaan is daar één van. Normaal gesproken zou de gemeente van tevoren met de buurt in gesprek gaan over de speelplek.

Vanwege de coronamaatregelen is zo'n gesprek lastig te organiseren. Daarom heeft de gemeente samen met de dorpsraad Loenersloot een andere oplossing bedacht om met elkaar in gesprek te komen over de speeltuin in uw buurt: een vragenlijst waarin u en uw kinderen tips en ideeën kunnen doorgeven.

Denk mee over plan voor speeltuin

De speeltuin bestaat nu uit een grasveld met speeltoestellen voor kinderen t/m 12 jaar. De gemeente hoort graag hoe de speeltuin wordt gebruikt, door welke kinderen (de leeftijdsgroep) en wat hun speelwensen zijn.
Natuurlijk kan niet alles. Binnen de mogelijkheden die er zijn, kan de buurt meedenken over het speeltuinplan.

Vragenlijst

De digitale vragenlijst kan door de ouders worden ingevuld, natuurlijk ook samen met zoon of dochter. Maar de kinderen kunnen dit ook zelfstandig doen. Naast de antwoorden kan ook een tekening of foto met ideeën worden meegestuurd (uploaden). Wat vindt u/jij belangrijk in de speeltuin. Wilt u helpen om leuke dingen te organiseren in de speeltuin en om de speeltuin te beheren. Met de antwoorden uit de enquête laat de gemeente een plan maken.

De vragenlijst is in te vullen van 11 mei t/m 25 mei.

Planning

  • Voor 25 mei: invullen vragenlijst
  • Half juni: gemeente maakt plan
  • Begin juli: ontwerp speeltuin bekend
  • Zomer 2021: werkzaamheden aan de speeltuin
  • Begin najaar 2021: Speeltuin naar verwachting klaar

Ontwerp van het plan

Met alle informatie uit de vragenlijst laat de gemeente een plan maken. De ideeën worden zo aangepast dat het in het echt ook gemaakt kan worden. Dit plan bespreken we met de dorpsraad Loenersloot, enkele bewoners en enkele belanghebbenden. De gemeente stuurt daarna weer een nieuw wijkbericht om het definitieve ontwerp te laten zien.

Uitvoeren van het plan

Na de zomer wil de gemeente het plan voor de speeltuin uitvoeren. Tijdens het werk aan de speeltuin kunnen kinderen er niet spelen. Ook hebben nieuwe planten en gras tijd nodig om te groeien. Hoe lang dat precies duurt is afhankelijk van het weer. In de tussentijd kunnen kinderen speen op de overige speelplekken in Loenersloot.

Vergroening, natuur en klimaat

Om beter om te kunnen gaan met extreme buien, hitte en droogte blijft de groene ondergrond behouden. Een groene en/of onverharde ondergrond kan namelijk meer water opnemen dan harde bestrating. Ook komen er verschillende planten en dieren. Dat is goed voor de natuur.

Vragen over de speeltuin

Bel met Saskia Hovinga op 14 0346, stuur haar een e-mail via info@stichtsevecht.nl of kijk op www.stichtsevecht.nl/spelen.

Bron: gemeente Stichtse Vecht