..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

N201: Motie knelpunt Loenersloot door de Raad van Stichtse Vecht aangenomen

4 november j.l. is de motie aangenomen in de Raad van Stichtse Vecht waarin het College opgedragen wordt:

binnen haar mogelijkheden de Provincie te attenderen op de bezwaren van de Raad ten aanzien van de plannen rondom het knelpunt Loenersloot

het voorstel van de Raad te bepleiten bij Gedeputeerde Staten dat het knooppunt Loenersloot desnoods in een afzonderlijk besluitvormingstraject beoordeeld wordt, nadat nader onderzoek en overleg met de bevolking heeft plaatsgevonden.

Uiteindelijk heeft nagenoeg de voltallige raad (30 vóór en 1 tegen) deze motie gesteund. De raadsmotie en het debat zijn te vinden op de site van de gemeente.

Het is mooi dat de steun voor de GroenLinks-motie (samen met de zes andere partijen) zo groot is. Tegelijkertijd moeten wij ons bewust zijn dat de daadwerkelijke beslissing genomen wordt in de vergadering van Provinciale Staten (PS) op 9 december.

Tot op heden heeft het College bij monde van wethouder Klomps zich helaas niet tegen de voorliggende plannen in Loenersloot uitgesproken. Eerder het tegendeel is het geval. Daarom is de opdracht van de Raad in deze motie van groot belang, zodat het meegenomen kan worden in de afweging van de PS-leden.

Verschillende fracties, waaronder GroenLinks, voeren overigens een actieve lobby naar hun partijgenoten in de PS in de hoop dat andere, breder gedragen, oplossingen ontwikkeld worden.

23 november a.s. is de Dorpsraad Loenersloot door de provinicie uitgenodigd voor een gesprek samen met wethouder Klomps. De Dorpsraad zal blij verrast zijn als er dan alsnog een goede onderbouwing ligt van het voorgestelde plan.En natuurlijk zal de Dorpsraad ook op 2 december bij de Statencommissie gaan inspreken.

Loenersloot wacht in ieder geval met spanning de besluitvorming op 9 december af.

--

Belangrijke momenten in de planning van het project Toekomst N201 zijn nu:

2 december: Statencommissie Milieu en Mobiliteit. Bespreking van het voorstel en mogelijkheid om in te spreken.

9 december: Provinciale Staten. Besluit over het voorstel.