..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

N201: Motie over knelpunt Loenersloot nu 4 november in de Raad

Naar aanleiding van de brandbrief door de Dorpsraad Loenersloot hebben zeven politieke partijen (GroenLinks, Streekbelangen, Lokaal Liberaal, CDA, Het Vechtse Verbond, Samen Stichtse Vecht en op de valreep ook de VVD) een motie ingediend om het college van B&W te bewegen:
1. binnen haar mogelijkheden de Provincie te attenderen op de bezwaren ten aanzien van deplannen;
2. het voorstel van de raad te bepleiten bij Gedeputeerde Staten dat het knooppunt Loenersloot desnoods in een afzonderlijk besluitvormingstraject beoordeeld wordt, nadat nader onderzoeken overleg met de bevolking heeft plaatsgevonden;

De behandeling van deze motie als agendapunt 16 op de agenda van 3 november. is door het uitlopen van de vergadering naar 4 november doorgeschoven. De raadsvergadering is via een livestream rechtstreeks te volgen en ook later weer terug te zien.
--
De planning van het project Toekomst N201 is met een maand vertraagd, belangrijke momenten zijn nu:

Gedeputeerde Staten, 10 november 2020, besluit over het voorstel Programma Toekomst N201, dit voorstel wordt verstuurd aan Provinciale Staten.

Statencommissie Milieu en Mobiliteit, 2 december 2020, bespreking van het voorstel en mogelijkheid om in te spreken.

Provinciale Staten, 9 december 2020, besluit over het voorstel.