..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

N201 - Vertraging wegaanpassingen door stikstof regelgeving

De landelijke regelgeving over stikstof geldt ook voor het project Toekomst N201. Zo komt er stikstof vrij bij het gebruik van de weg maar ook bij de uitvoering van wegaanpassingen. Voor beide situaties wordt er een berekening gemaakt voor de weg op basis van het verkeersmodel. Om de uitstoot van stikstof door de wegwerkzaamheden te bepalen, bekijkt de provincie o.a. hoeveel asfalt, fundering en grondverzet er nodig is.

De uitkomsten van de stikstofberekeningen bepalen weer of het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) noodzakelijk is. De provincie verwacht dat de berekeningen in mei 2023 gereed zijn, waarna een nieuwe, actuele planning gemaakt kan worden voor de doorlooptijd van het project.


Planning project ToekomstN201

De planning op de website wordt in mei 2023 geactualiseerd op basis van de uitkomsten van bovengenoemde stikstofberekeningen. Als er een overschrijding van de stikstofdepositie is, moeten de provincie een milieueffectrapportage opstellen en op zoek naar een compensatie voor deze stikstofdepositie. Dit heeft effect op de planning van de te voeren ruimtelijke procedures en de uitvoeringsplanning van de werkzaamheden.


Demmeriksebrug

De Demmeriksebrug in de N201 nadert het einde van de levensduur en staat dus op de planning om vervangen te worden. In 2019 zijn verstevigingen aan de brug aangebracht, die de levensduur met 10 jaar verlengen. De nieuwe brug moet aan strengere eisen voldoen dan de huidige brug, voor wat betreft de veiligheid van de fietsers en de breedte van de rijbaan op het brugdek. De provincie organiseert eind februari twee informatiebijeenkomsten om de mogelijkheden voor vervanging van de brug te presenteren.

De uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten volgt in de loop van februari.


Participatie fietstunnel Mijdrecht

Door Provinciale Staten is een motie aangenomen voor onderzoek naar een fietstunnel ter hoogte van Mijdrecht, waar de N201 over een lengte van 1 kilometer wordt verlegd (bij Hofland). Op dit nieuwe tracé moeten we onderzoeken waar een fietstunnel het beste past. Op dit moment voeren we gesprekken met een aantal eigenaren en ondernemers waardoor de ligging van dit nieuwe tracé nog kan wijzigen. In maart-april 2023 betrekken we ook de rest van de omgeving bij het bepalen van de locatie van de fietstunnel.


Nieuwsupdate

In maart 2023 geeft de provincie weer een nieuwsupdate, met meer informatie over de planning van de vervolgstappen.


Bron: www.toekomstN201.nl