..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

N201: handtekeningenactie

De Dorpsraad Loenersloot en Janneke van Bemmel hebben onderstaande brief opgesteld over de plannen van de N201, om deze vergezeld met de handtekeningen door de inwoners van Loenersloot - die deze brief onderschrijven - naar onze gemeente sturen. Heeft u opmerkingen over deze brief en/of wilt u helpen bij het verzamen van de handtekeningen, laat dit ons dan even weten. Wij willen deze week het dorp rond gaan.

--

Aan de burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

Veel inwoners van Loenersloot maken zich ongerust over de plannen voor de N201. Het feit dat de Dorpsraad Loenersloot en haar inwoners hebben deelgenomen aan de inspraak- en informatie­bijeenkomsten over de toekomstige aanpassingen van de N201 heeft niet geresulteerd in enige tegemoetkoming in het uiteindelijke voorstel door de provincie. Nu is het tijd dat B&W zich met deze kwestie gaan bemoeien, aangezien we als Loenersloot onderdeel zijn van de gemeente Stichtse Vecht.

De aanpassingen in het nadeel van de bewoners van Loenersloot gelden in het bijzonder de geplande aanleg van 2x2 rijstroken en het handhaven van de maximum snelheid van 80 km per uur op de N201.

De aanleg van een N201 met 2x2 rijstroken veroorzaakt extra geluidsoverlast en meer uitstoot van CO2 en fijnstof- en roetdeeltjes. Het levert geen oplossing voor dit knelpunt, aangezien het verkeer vóór de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal weer van 2 naar 1 rijstrook geleid zal worden. Er zal dus harder gereden en meer geremd worden en tot lange files midden in ons dorp leiden.

Het is inmiddels bewezen dat meer asfalt zorgt voor meer verkeer (zie o.a. de A2), dus in plaats van een oplossing, worden het probleem en de kans op ongelukken groter.

Verder is het ons een raadsel waarom ter hoogte van Vreeland waar nu al een maximum snelheid geldt van 60 km per uur, deze volgens de voorkeursvariant verlaagd wordt naar 50 km per uur. Echter over vermindering van de maximum snelheid van 80 km per uur ter hoogte van Loenersloot valt niet te praten.

Deze ontwikkelingen maken dat we zeer ongerust zijn over de toekomstplannen, temeer daar het dorp Loenersloot met het kasteel en de buitenplaatsen een mooi en historisch plekje in Nederland inneemt. Dat willen we graag zo houden en we nemen aan dat de burgemeester en de wethouders van de Stichtse Vecht daar net zo over denken.

Bijgaand treft u de handtekeningen van alle inwoners van Loenersloot die het eens zijn met de inhoud van deze brief en dus tegen de gepresenteerde plannen van de Provincie zijn.

De bewoners en de Dorpsraad van Loenersloot

--