..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

N402 Provincie blijft maar onderzoeken

De inrichting van de weg en de verkeersveiligheid van de Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht zijn al geruime tijd onderwerp van studie, zorg en discussie, zowel bij de wegbeheerder (provincie Utrecht) als bij de gemeente Stichtse Vecht, bewoners en weggebruikers. Naast de ideeën die provincie en gemeente zelf hebben, kwamen er ook vanuit de omgeving diverse suggesties binnen voor wegaanpassingen. Provincie en gemeente nemen die suggesties eind maart onder de loep om te beoordelen of ze gewenst en uitvoerbaar zijn.

Als het kalf verdronken is, dempt men de put

Blijkbaar spoort ook dit gezegde de provincie niet aan tot daadwerkelijke actie. Na het ernstige ongeval vorige maand ter hoogte van sportpark De Heul zijn er nog steeds geen maatregelen genomen om de snelheid van het verkeer ter plaatse af te remmen en zo de oversteek veiliger te maken.

Nieuwe inventarisatie onder bewoners

Direct omwonenden van de Rijksstraatweg aan de noordkant van Loenen tot aan de N201 hebben nu een brief van de provincie ontvangen om hun eventuele zorgen en suggesties door te geven, zodat deze meegenomen kunnen worden naar het overleg met de gemeente. Ook niet aangeschreven bewoners zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Reactie kunnen tot 23 maart worden gestuurd naar marc.klinkers@provincie-utrecht.nl.

Bewoners hebben ondertussen zelf al een petitie gestart "Veiligheid fietsers N402" om gemeente en provincie tot actie te manen.

Groot onderhoud in 2022

Pas in 2022 gaat de provincie Utrecht groot asfaltonderhoud uitvoeren aan de Rijksstraatweg (N402) in Loenen aan de Vecht. Dan wil de provincie de weg daarnaast ook op een aantal punten aanpassen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De snelheid zal vanaf de Slootdijk (vanaf Restaurant Flores) tot aan de bebouwde kom Loenen verlaagd worden van 80 naar 60 km/uur. Bij deze lagere snelheid hoort ook een andere wegindeling, vergelijkbaar met die van de randweg Loenen. Daarnaast wil de provincie een aantal aanpassingen meenemen die op dit moment nog onderzocht worden. Het gaat daarbij om:

  • De snelheid tussen de Slootdijk (vanaf Restaurant Flores) en de Provincialeweg (N201). Die is nu 80 km/uur maar staat ter discussie en er loopt een rechtszaak over. Los van deze rechtszaak laat de provincie momenteel een onderzoek uitvoeren naar de best passende snelheid op dit traject.
  • De oplossing die in het verleden is aangegeven voor de aansluiting van de Rijksstraatweg met de Slootdijk (aanleg rotonde). Er wordt onderzocht of dit nog steeds de beste oplossing is of dat er andere en betere oplossingen voorhanden zijn.
  • De mogelijkheid om de Kerklaan (geheel of gedeeltelijk) af te sluiten richting de Rijksstraatweg om zo een bijdrage te leveren aan het vergroten van de verkeersveiligheid.

Bron: Provincie Utrecht