..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Verkeershinder N201 Vreeland

Donderdagavond 21 januari start de provincie Utrecht met de aanleg van een innovatief geluidsscherm (Whiswall) bij Vreeland, tussen het kruispunt van de N201 met de Singel en de brug over de Vecht. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 18 februari waarbij het verkeer enige hinder kan ondervinden.

De Whiswall maakt deel uit van het Actieplan Omgevingslawaai van de provincie Utrecht waarin maatregelen zijn opgenomen voor het terugdringen van geluidsoverlast in stedelijke en landelijke gebieden.


Planning werkzaamheden en verkeersmaatregelen

Vanaf donderdagavond 21 januari, 20:00 uur tot vrijdagochtend 22 januari 05:30 uur:

  • Verplaatsen lichtmasten en plaatsen van een tijdelijke barrier aan de kant van de weg waar het geluidsscherm komt. De tijdelijke barrier wordt geplaatst voor de verkeersveiligheid. Voor deze werkzaamheden is een halve rijbaanafzetting nodig. Het verkeer wordt beurtelings langs de werkzaamheden geleid.

Vanaf maandagochtend 25 januari tot vrijdagmiddag 29 januari, tussen 07:00 en 17:00 uur:

  • Verleggen van kabels. De werkzaamheden vinden alleen overdag plaats, achter de tijdelijke barrier. Het verkeer kan via de versmalde rijbaan langs de barrier passeren waarbij er een snelheidsverlaging is ingesteld naar 50 km/uur.

Vanaf maandagochtend 1 februari tot vrijdagmiddag 5 februari, tussen 07:00 en 17:00 uur:

  • Cunet graven, verharding aanbrengen en asfalteren t.b.v. het plaatsen van de Whiswall. De werkzaamheden vinden alleen overdag plaats, achter de tijdelijke barrier. Het verkeer kan via de versmalde rijbaan langs de barrier passeren waarbij er een snelheidsverlaging is ingesteld naar 50 km/uur.

Vanaf maandagavond 15 februari, 20:00 uur tot donderdagochtend 18 februari 05:30:

  • Plaatsen Whiswall. Voor deze werkzaamheden is een halve rijbaanafzetting nodig. Het verkeer wordt beurtelings langs de werkzaamheden geleid. NB. De werkzaamheden vinden alleen plaats tussen 20:00 uur ’s avonds en 05:30 de volgende ochtend. Overdag is er dus geen sprake van een om-en-omregeling voor het verkeer. De laatste klus is het verwijderen van de tijdelijke barrier, in de nacht van 17 op 18 februari. Hierna kan het verkeer weer normaal gebruik maken van de weg.


Achtergrondinformatie

Geluidsoverlast bij Vreeland

De afgelopen jaren is al een aantal maatregelen genomen om de geluidsoverlast bij Vreeland terug te dringen, zoals het aanbrengen van stil asfalt, het verlagen van de snelheid en het stiller maken van de brug over de Vecht. De overlast blijft echter groot. Een traditioneel geluidsscherm is op deze locatie niet mogelijk vanwege de ligging van de weg en het gebrek aan ruimte. De nieuwe en innovatieve Whiswall is wel haalbaar omdat deze lager is en minder ruimte nodig heeft. Met de Whiswall willen we proberen de geluidshinder voor circa 60 woningen en een basisschool te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren.

Whiswall

De Whiswall is een innovatieve constructie van beton en staal die geluid afbuigt. De Whiswall is kleiner, compacter en minder hoog dan een traditioneel scherm en kan daarom wel geplaatst worden op de hoger gelegen weg. De Whiswall komt op het tracé bij Vreeland tussen het kruispunt van de N201 met de Singel en de brug over de Vecht.

De provincie Utrecht wil inzicht krijgen in de effecten en bruikbaarheid van dit nieuwe product. Samen met omwonenden, de gemeente Stichtse Vecht en de Dorpsraad Vreeland zal de situatie voor en na de plaatsing door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden gemeten en gevolgd. Het gaat daarbij niet alleen om het ‘technisch’ meten van het aantal decibellen met apparatuur bij de weg en bij de huizen. Ook de subjectieve geluidsbeleving wordt via een enquête in beeld gebracht.


Meer informatie over de Whiswall is te vinden op https://4silence.nl/diffractor
Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

Bron: Provincie Utrecht