..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Voorlopig geen besluit N201

Voorlopig vindt geen concrete besluitvorming plaats voor een voorkeursvariant. Dat komt omdat Gedeputeerde Staten (GS) heeft aangegeven met de huidige kaders niet tot een goede oplossing kan komen. Daarom is nu aan PS gevraagd hoe wij daar mee om willen gaan. Af is gesproken dat wij nu opnieuw een besluitvormingsproces ingaan om tot nieuwe kaders te komen. Dat gaat als eerste via een infosessie, daarna een commissievergadering en tot slot uiteraard een besluit in Provinciale Staten (PS). Maar dat is opnieuw een kaderstellend besluit, waarna de provincie opnieuw zal komen tot één of meerdere voorkeursvarianten.

Bron: PS GroenLinks Utrecht