..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Windmolen aan Polderweg in Loenersloot

Nadat de gemeente de vergunning had afgegeven voor het plaatsen van een windmolen aan de Polderweg 6 is er voortvarend te werk gegaan en is deze nu al in bedrijf. Met een ashoogte van 15 meter en een totale hoogte van 21,6 meter een interessante verschijning. Interessant ook omdat het gemeentelijk beleid anti-windmolens is. De schaduw varieert, natuurlijk afhankelijk van de tijd van het jaar en de tijdstip van de dag, maar heeft een bereikt van maximale 500 meter oostelijke richting het Amsterdam-Rijnkanaal over.

Deze kleine windmolen is uitermate geschikt om het eigen energieverbruik te compenseren (in combinatie met onze zonnepanelen) en komt goed tot zijn recht in het buitengebied bij agrarische bedrijven of aan de randen van dorpen. De molen heeft een variabel toerental afhankelijk van de windsnelheid.

De rotorbladen en de staart zijn gemaakt van larikshout, hetgeen er toe bijdraagt dat de molen landschappelijk inpasbaar is.

Ook is er veel aandacht besteed aan de geluidsproductie. Immers, niemand wil geluidsoverlast. Deze molen voldoet, na akoestisch onderzoek, aan de geluidsnorm van 42 dB op een afstand van 35 meter!

De familie Kreuger is blij zo te kunnen bijdragen aan een duurzame energieopwekking, voor henzelf en en omgeving.