Contact

De Dorpsraad Loenersloot is opgericht tijdens de vergadering van 6 oktober 2011 in de Montessorischool. Doel is de schakel te vormen tussen gemeente en inwoners. De Dorpsraad wordt daarbij ondersteund door de Klankbordgroep.

Ons team bestaat uit betrokken inwoners die met zijn/haar specialiteiten zich inzetten voor de dorpskern Loenersloot. Hiermee de veiligheid, het milieu en sociale betrokkenheid onderling te versterken. Via onze website "Wij Loenersloot", e-mail, social media en flyers wordt Loenersloot geïnformeerd over wat er speelt in onze kern en gemeente. 

De Dorpsraad bestaat uit:

   Bert Simhoffer - voorzitter  

   Maddy Festen - secretaris

   Reinier Ruijs - penningmeester

   Henk van der Lans - communicatie

   Casper Barendse - lid

De Klankbordgroep bestaat uit:

   Marjan Prins

   Ruth Friedländer

Voor vragen, opmerkingen, ect. kunt u ons bereiken via  info@wijloenersloot.nl maar even aanbellen mag ook.