..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Boomplantvakken Binnenweg

Vanaf maandag 6 november 2017 worden aan de Binnenweg aanvullende herstraat werkzaamheden uitgevoerd. Daarbij zal tevens de afwerking van de plantvakken en bomen gerealiseerd worden. Namens de Dorpsraad Loenersloot heeft Marjan Prins het afgelopen jaar hierover intensief contact gehad met de Gemeente Stichtse Vecht en de aannemer.

Niet parkeren

Als eerste zullen op 6 november de huidige boompjes, die binnen het straatwerk en langs de slootkant staan, gekapt gaan worden. Het verzoek is om vanaf 07:00 uur de auto's die bij de boompjes staan elders te parkeren.

Vervolgens zal het straatwerk en het realiseren van nieuwe plantvakken worden opgepakt. De voorgang van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de weersomstandigheden, waarvoor begrip wordt gevraagd. De aannemer Bevanos b.v. zal er alles aan doen om de overlast  tot een minimum te beperken.

Veiligheid

Om ongelukken te voorkomen:

  • Volg de aanwijzingen op de bebording op en laat afzettingen staan;
  • Blijf uit de buurt van machines en (vracht-)auto's;
  • Let extra op uw kinderen.

Informatie

E-mail: Marjan Prins
E-mail: Bevanos b.v.