..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Dorpsraad Loenersloot in gesprek met wethouders en gebiedsregisseur

Woensdag 15 november 2017  heeft de Dorpsraad Loenersloot met de gemeentse Stichtse Vecht enkele hete hangijzers besproken. De wethouders Balemans en Van Dort en onze nieuwe gebiedsregisseur Olivier de Jonge Oudraat bespraken in 'Villa Kakelbont' de punten die door de Dorpsraad Loenersloot en John Slingerland waren ingebracht tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 september over de “Notitie Gebiedsgericht Werken Nieuwe Stijl, het doorgroeien van het Gebiedsgericht werken”.

Natuurlijk waren de wethouders op z'n zachts gezegd niet erg content met de e-mail van de Dorpsraad en de brief van John Slingerland, laatste tevens voorgedragen tijdens de raadsvergadering. Maar het doel, constructief langslepende kwesties en vermindere communicatie tussen partijen vlot trekken, daar waren alle partijen het mee eens. De lucht eenmaal geklaard werden de punten langsgelopen en kon geconcludeerd worden dat diverse punten ondertussen opgelost waren danwel dat er inmiddels schot in de zaak zit.

Aandachtspunten voor de volgende dorpsschouw zijn o.a. de snelheid op de Rijksstraatweg en Binnenweg, de fietsoversteek en fietspad langs de Rijksstraatweg, het  misbruik van de fietstunnel door werkverkeer (m.n. aannemers werkzaam in opdracht van gemeente e/o provincie), de renovatie van en herplanting bomen aan de Binnenweg, de locatie van de ondergrondse afvalcontainers en de ontwikkeling van de N201.

Zie ook:

- notitie Notitie Gebiedsgericht Werken Nieuwe Stijl, het doorgroeien van het Gebiedsgericht werken

- e-mail van 25 sep. 2017 door de Dorpsraad

- brief van John Slingerland

- reactie Gemeente Stichtse Vecht op brief op Slingerland