..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Beweegtoestellen voor ouderen

Ieder jaar stelt Stichtse Vecht een leefbaarheidsbudget ter beschikking. Het idee van Janna Koppe en Marie Madeleine Claassen “beweegtoestellen voor ouderen” is door het College goedgekeurd. Met dit idee worden onze oudere dorpsgenoten gestimuleerd om te bewegen en tevens draagt dit ook bij aan de sociale cohesie in Loenersloot. De gemeente zal samen met de initiatiefnemers de uitvoering ter hand nemen.

-- Ingediend idee --

Met een aantal bewoners hebben wij het initiatief genomen om beweegtoestellen voor ouderen in ons dorp te plaatsen in het kader van meer bewegen (zie nieuwe beweegrichtlijn gezondheidsraad: Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen zouden volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen en kinderen dagelijks minstens een uur. Ook worden voor beide groepen spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen. Dit alles verlaagt het risico op chronische ziekten als diabetes en, hart- en vaatziekten, en depressieve symptomen en, bij ouderen, botbreuken. De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om te stimuleren dat mensen blijvend meer bewegen en minder stilzitten) voor ouderen, valpreventie en bevorderen van de sociale cohesie in Loenersloot.

We hebben een aanzienlijk aantal ouderen in Loenersloot: 157 ouderen vanaf 60 jaar op een totaal van ± 500 inwoners.

Voor ouderen is er geen ontmoetingsruimte in Loenersloot. Er is behoefte om elkaar meer te ontmoeten. Graag willen wij met elkaar bewegen op een veilige plek met toestellen die specifiek ontwikkeld zijn voor ouderen en waarbij meerdere ouderen tegelijkertijd met elkaar kunnen bewegen. Een generatieplein als sociaal ontmoetingspunt.

--