..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

EINDELIJK ONDERHOUD SPOORTUNNEL IN ZICHT

 

Al jaren is de slechte staat van de tunnel onder het spoor bij Loenersloot een grote ergernis voor vele bewoners.

 

Na de bouw van de spoortunnel in 2004 heeft de toenmalige gemeente Loenen in 2005 van Prorail 258.000 euro ontvangen in een afkoopregeling voor het onderhoud en het verwijderen van graffiti van de geluidsschermen en tunnels langs het spoor op Loenens grondgebied.

 

Van dat geld heeft de gemeente Loenen toen helemaal niets gereserveerd voor dit doel.

 

De dorpsraad vraagt al jaren om onderhoud van deze spoortunnel. Wij hebben hiervoor de Burgemeester, verschillende Wethouders en ambtenaren benaderd. Steeds kregen wij te horen dat men snapte dat onderhoud echt nodig was maar dat dit te duur was en dat daar dus echt geen geld voor was.

 

Afgelopen jaar was in het bijzonder voor Marjan Prins de maat echt vol toen zij weer een afwijzing op haar verzoek tot onderhoud kreeg. Marjan is vanaf die tijd zeer intensief bezig geweest om op allerlei manieren dit onderhoud voor elkaar te krijgen. Mede door de inzet van onze vroegere gebiedsregisseur Olivier is het gelukt om geld te reserveren en een aannemer te vinden voor deze klus.

 

Als alles volgens plan verloopt moet het onderhoud van de tunnel voor de zomervakantie klaar zijn. Zodra er bekend is wanneer de werkzaamheden gaan beginnen kunt u dit lezen op de website ‘WijLoenersloot.nl’ en op de sociale app.