..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Onderhandelingen coalitie Stichtse Vecht gestart

[6 april 2018] De vier partijen in Stichtse Vecht die samen werken aan de voorbereiding van een nieuwe coalitie, VVD, Lokaal Liberaal, Groen Links en CDA, zijn de afgelopen week twee maal bijeen geweest.

De partijen hebben zich laten informeren over diverse inhoudelijke trends en ontwikkelingen. Gesproken is over samenwerking in het bestuur en over mogelijke speerpunten voor de komende vier jaar.

Formateur Tjapko Poppens: “De overleggen vinden in een goede sfeer plaats. De partijen stellen zich constructief op, zijn geïnteresseerd in elkaars standpunten en denken in oplossingen in plaats van tegenstellingen. Dat is een goed uitgangspunt voor de verdere onderhandelingen.”

Volgende week praten de partijen verder. Eind volgende week zal opnieuw worden bericht over de vorderingen.

Bron: Persbericht 052 - Gemeente Stichtse Vecht