..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Onthulling Kasteelbankje

Op zaterdag 7 juli om 17:00 uur is de feestelijke onthulling van 'ons' bankje in het park bij Kasteel Loenersloot dat wij als inwoners van Loenersloot schenken aan Het Utrechts Landschap. Het Dorpscomite Loenersloot nam hiertoe met een geld inzameling enige tijd geleden het initiatief. Dit bankje bevestigt de goede band die de inwoners hebben met het mooi gerestaureerde kasteelpark, dat sinds een aantal jaren is opengesteld voor publiek.

De onthulling vindt plaats tijdens de Zomerborrel (van 16-19 uur).

p.s. Het benodigde bedrag is nog niet helemaal verzameld, uw (extra) bijdrage is nog steeds welkom op giro NL18 INGB 0668 8189 64 t.n.v. dhr R. Ruijs o.v.v. “Kasteelbankje”.