..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Wordt ook lid van de WhatsApp Buurtpreventie

Afgelopen voorjaar werd Loenersloot en Kerklaan bezocht door Ierse Reizigers. Via de website en de mail werd een waarschuwing hiervoor rondgestuurd. Daarmee kan je echter niet iedereen tijdig bereiken en van de laatste informatie voorzien. Daarom heeft de Dorpsraad Loenersloot zich aangesloten bij WhatsApp Buurtpreventie Nederland (WABP NL). Met de WABP-groep Loenersloot kunnen buren en buurtbewoners elkaar snel op de hoogte houden van alarmerende situaties zoals een inbraak, een verdacht persoon, et cetera. WABP Loenersloot is bedoeld voor de inwoners van heel Loenersloot, Kerklaan en het direct aan Loenersloot grenzende deel van Baambrugge. Onze gebiedsregisseur Olivier de Jonge Oudraat zorgt voor plaatsing van de bekende attentiebordjes bij de entree van Loenersloot en Kerklaan.

Om een WABP-groep effectief te laten zijn, zijn er enkele huisregels opgesteld. Hierbij is het belangrijkste om na het signaleren van een verdachte situatie, eerst 112 te alarmeren en pas daarna dit via de WhatsApp-groep te verspreiden. Belangrijke informatie in een bericht is: locatie en tijdstip; korte beschrijving vd situatie, aantal personen, kenteken(s), beschrijving personen en voertuig(en) en of 112 gebeld is. Gemaakte foto’s mogen ter verheldering meegestuurd worden.

WABP Loenersloot is een alarmeringsgroep en hierbinnen moeten dus geen gewone sociale berichtjes verzonden worden. Is daar behoefte aan dan zal hiervoor een aparte WhatsApp-groep voor aangemaakt moeten worden, waar men zich apart voor kan zal moeten aanmelden. Aanmelden voor WABP Loenersloot kan per e-mail via info@wijloenersloot.nl e/o per post bij Ruth FriedLänder (P.N. Kruiswijkstraat 13, 3634AX Loenersloot).

------------------------------------------------------------------

Aanmelding WABP Loenersloot:

 •         Voornaam:
 •         Achternaam:
 •         Tussenvoegsel(s):
 •          Straat + huisnummer:
 •          Postcode + woonplaats:
 •         Telefoonnummer mobiel:
 •         E-mailadres:
 •         Ik ben 18 jaar of ouder: Ja / Nee
  • Zo nee: Akkoord van ouders/voogd voor deelname aan de WABP Loenersloot
 •         Ik wil de huisregels van WABP Loenersloot op papier ontvangen: Ja / Nee

* Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor/door de WABP Loenersloot.

------------------------------------------------------------------

Huisregels WABP Loenersloot:

 • Deelnemers onder 18 jaar hebben toestemming van ouders/voogd hiervoor
 • De politie komt alleen in actie wanneer er eerst een melding bij 112 gedaan wordt.
 • Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting: S = Signaleer A = Alarmeer 112 A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;
 • Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen;
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
 • Bij het besturen van een voertuig worden berichten slechts handsfree gelezen e/o doorgegeven.
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huids-/haarkleur, lengte, gezicht en kleding zo goed mogelijk beschrijven. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken;
 • Deze Whats-App groep is niet bedoeld voor gewoon sociaal contact e/o privéberichten;
 • Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep;
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de leden van de regiegroep in samenspraak met de politie en gemeente.

------------------------------------------------------------------