..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Ontwerpatelier N201 in Loenersloot

9 juli a.s. organiseert de provincie Utrecht een bijeenkomst over het knelpunt "kruising Rijksstraatweg/N201/Binnenweg" van de N201, benoemd in Denkrichting 3. In de Montessorischool wordt een zogenaamd ‘’ontwerpatelier’’ gehouden (zowel een middagsessie als een avondsessie), waarvoor belanghebbenden (bewoners, bedrijven etc) door de provincie worden uitgenodigd.

Op die middag/avond worden de twee uit de studies overgebleven schetsontwerpen gepresenteerd en kan daarop worden gereageerd. Is men 9 juli verhinderd dan kunnen nog via de site op/aanmerkingen worden gemaakt (zie komende uitnodigingsbrief). Naar aanleiding van een en ander worden de schetsontwerpen opnieuw bekeken en zo nodig aangepast.

Naar verwachting in de herfst van 2019 wordt een tweede ronde ontwerpatelier gehouden. Daarna worden door de provincie de voorkeursvarianten vastgesteld en worden deze in het verkeersmodel getoetst qua doorstroming

--

Op 19 februari 2019 hebben Provinciale Staten van Utrecht uit vier mogelijkheden (“’Denkrichtingen”) gekozen voor Denkrichting 3: geen verbreding van de N201, slechts het oplossen van knelpunten, het onderzoeken van bouwstenen en het meenemen van aanbevelingen.

Hierover heeft op 27 mei jl de Dorpsraad Loenersloot overleg gehad met de projectleiders van de provincie.

Voor Loenersloot betekent Denkrichting 3 dat er geen verdubbeling van de N201 komt over het hele traject A2 tot brug Amsterdam-Rijnkanaal. Evenmin komt er een tweede brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Wel wordt overwogen om slechts bij de kruispunten te verdubbelen om de doorstroming te verbeteren. Er komt (anders dan de plannen uit 2012) geen rotonde in het weiland tussen de N201 en Loenersloot- Noord.

Bron: LW - 8 juni 2019