..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

De Toekomst van Loenersloot

Het afgelopen jaar heeft de provincie Utrecht onderzoek gedaan naar het verbeteren van de doorstroming en de leefbaarheid op en rond de provinciale weg N201 tussen Amstelhoek en Vreeland. Op 18 februari 2019 besloten Provinciale Staten van Utrecht om de huidige weg niet ingrijpend te verbreden of verkeersluw te maken, maar om de bestaande knelpunten aan te pakken.

INFORMEREN EN MEEKIJKEN

De provincie Utrecht is inmiddels gestart met het uitwerken van één of meer varianten per knelpunt. De eerste resultaten zijn naar verwachting begin juli gereed om te presenteren en te bespreken met aan- en omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden. Dit doen we tijdens een aantal ontwerpateliers die we per deelgebied organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor een van deze ontwerpateliers. Voor Loenersloot worden deze gehouden op dinsdag 9 juni in de Montessorischool:

➢ 15:30 - 17:30 Inloop | ontwerptafel 16:45 - 17:15

➢ 19:00 - 21:00 Inloop | ontwerptafel 20:15 - 20:45

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Als u ook de komende tijd op de hoogte wilt blijven van de plannen en activiteiten rond de toekomst van de N201 kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsupdates. U doet dat door een mail te sturen naar toekomstN201@provincie-utrecht.nl. Wij houden u dan per mail op de hoogte van de voortgang en van de participatiemomenten.

Wij hopen dat wij u met deze brief voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en dat u gebruik maakt van de gelegenheid om een van de ontwerpateliers te bezoeken. Meer gedetailleerde informatie over aanleiding, doel, onderzoeken, participatie en besluitvorming vindt u op www.toekomstN201.nl.

Bron: Programma Toekomst N201 / Provincie Utrecht