..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

N201: Reageer vóór 1 september naar Provincie

Er is tot zondag 1 september 2019 gelegenheid om bij de Provincie Utrecht te reageren op de plannen over de N201 die op 9 juli j.l. in de Montessorschool zijn gepresenteerd. De oorspronkelijke termijn van 1 augustus is door de Provincie Utrecht met een maand verlengd, hiertoe had de Dorpsraad een verzoek ingediend.

Op www.toekomstN201.nl staat alle informatie van het hele project waar ook de huidige plannen voor aanpak van de knelpunten te zien zijn. Hier kunt u ook uw reactie geven en/of met andere voorstellen of suggesties komen. De Dorpsraad wil graag weten wat de visie is van de bewoners, stuur uw reactie daarom (ook) naar info@wijloenersloot.nl.

Belangrijke links:
- https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/toekomst-n201-amstelhoek-vreeland/participatie-denk-kijk-mee/;
- https://utrecht.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=63dcc6d163684ae695cf6ce48273229e;
- https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/329190/juli_2019_reactieformulier_oplossen_knelpunten.docx.

De varianten van het knelpunt N201/Rijksstraatweg/Binnenweg in beeld:

- https://www.dorpsraadloenersloot.nl/attachments/File/N201_Kp4_RSW_VariantA_001.jpg

- https://www.dorpsraadloenersloot.nl/attachments/File/N201_Kp4_RSW_VariantA_002.jpg

- https://www.dorpsraadloenersloot.nl/attachments/File/N201_Kp4_RSW_VariantA_003.jpg

- https://www.dorpsraadloenersloot.nl/attachments/File/N201_Kp4_RSW_VariantB_001.jpg

- https://www.dorpsraadloenersloot.nl/attachments/File/N201_Kp4_RSW_VariantB_002.jpg

- https://www.dorpsraadloenersloot.nl/attachments/File/N201_Kp4_RSW_VariantB_003.jpg

- https://www.dorpsraadloenersloot.nl/attachments/File/N201_Kp4_RSW_VariantB_004.jpg

- https://www.dorpsraadloenersloot.nl/attachments/File/N201_Kp4_RSW_VariantB_005.jpg

Als u denkt deze plannen komen mij bekend voor, deze zijn uit 2012:

- https://www.dorpsraadloenersloot.nl/attachments/File/BILD5236_N201SP.JPG (T-splitsing voor aansluiting Rijksstraatweg)

- https://www.dorpsraadloenersloot.nl/attachments/File/BILD5231_N201SP-0023A.JPG (Rotonde voor aansluiting Rijksstraatweg)

Lees ook:
- http://wijloenersloot.nl/nieuws/article/34137/de-toekomst-van-loenersloot;
- http://wijloenersloot.nl/nieuws/article/33862/ontwerpatelier-n201-in-loenersloot.