..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

N201: inwonersbijeenkomst Loenersloot

Donderdagavond 5 september organiseert de Dorpsraad Loenersloot in de Montessorischool een dorpsvergadering. De vergadering heeft een besloten karakter (alleen voor inwoners) en is bedoeld om te peilen hoe Loenersloot aankijkt tegen de plannen met de N201 en tegen de Omgevingsvisie 1.0.

N201

Op 9 juli jl. heeft de Provincie Utrecht plannen ontvouwd met betrekking tot de N201. Vanuit ons dorp zijn reacties, suggesties en alternatieven zowel naar de Provincie als ook naar de Dorpsraad Loenersloot gestuurd. Op de aanstaande dorpsvergadering zullen wij deze aan jullie voorleggen.

OMGEVINGSVISIE 1.0

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 1 juli 2019 het kaderstellend "Koersdocument Omgevingsvisie 1.0’’ vastgesteld. In dit document is het grondgebied van Stichtse Vecht opgedeeld in deelgebieden. Loenersloot is ingedeeld bij het deelgebied De Snelle Vecht. In dit deelgebied, dat loopt tussen de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal (van Loenersloot tot/met Maarssenbroek) gaat de gemeente grootschalige verstedelijking realiseren (nieuwe woningen, bedrijventerreinen en energietransitie /zonneweides). Ook wordt in dit document een mogelijke heropening van station Loenersloot genoemd. Graag horen wij hoe jullie over de Omgevingsvisie denken.

De Dorpsraad Loenersloot verwacht weer een grote opkomst.


Datum: donderdag 5 september 2019

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Montessorischool, Hollandstraat 25, Loenersloot.


https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raadsconferentie/2019/05-juni/19:30/Koersdocument-Omgevingsvisie.pdf