….. Motie over N201 knelpunt Loenersloot in de raad ….. WhatsApp Loenersloot: Social én buurtpreventie ..... Stuur uw wensen en weetjes naar info@wijloenersloot.nl .....


N201: Motie knelpunt Loenersloot aangenomen

4 november j.l. is de motie aangenomen in de Raad van Stichtse Vecht waarin het College opgedragen wordt:

  • binnen haar mogelijkheden de Provincie te attenderen op de bezwaren van de Raad ten aanzien van de plannen rondom het knelpunt Loenersloot
  • het voorstel van de Raad te bepleiten bij Gedeputeerde Staten dat het knooppunt Loenersloot desnoods in een afzonderlijk besluitvormingstraject beoordeeld wordt, nadat nader onderzoek en overleg met de bevolking heeft plaatsgevonden.

Uiteindelijk heeft nagenoeg de voltallige raad (30 vóór en 1 tegen) deze motie gesteund. De raadsmotie en het debat zijn te vinden op de site van de gemeente.

Het is mooi dat de steun voor de GroenLinks-motie met 6 andere partijen zo groot is. Tegelijkertijd moeten wij ons bewust zijn dat de daadwerkelijke beslissing genomen wordt in de vergadering van Provinciale Staten (PS) op 9 december.

Tot op heden heeft het College bij monde van wethouder Klomps zich helaas niet tegen de voorliggende plannen in Loenersloot uitgesproken. Eerder het tegendeel is het geval. Daarom is de opdracht van de raad in deze motie van groot belang, zodat het meegenomen kan worden in de afweging van de PS-leden.

Verschillende fracties, waaronder GroenLinks, voeren overigens een actieve lobby naar hun partijgenoten in de PS in de hoop dat andere, breder gedragen, oplossingen ontwikkeld worden.

23 november a.s. is de Dorpsraad Loenersloot door de provinicie uitgenodigd voor een gesprek samen met wethouder Klomps. De Dorpsraad zal blij verrast zijn als er dan alsnog een goede onderbouwing ligt van het voorgestelde plan. En natuurlijk zal de Dorpsraad ook op 2 december bij de Statencommissie gaan inspreken.

Loenersloot wacht in ieder geval met spanning de besluitvorming op 9 december af.

--

Belangrijke momenten in de planning van het project Toekomst N201 zijn nu:

  • Statencommissie Milieu en Mobiliteit, 2 december 2020, bespreking van het voorstel en mogelijkheid om in te spreken.
  • Provinciale Staten, 9 december 2020, besluit over het voorstel.

Steun de lokale / kleine ondernemer

Ga eens langs en/of bestel iets bij Buon Gusto, Italiaans café, restaurantje, ijs en cadeaus. (https://www.buongustodeli.nl/ WhatsApp 06-30330600).
--

Wijnliefhebber? Koop de wijn bij een plaatselijke kleine ondernemer, zoals www.labranche.nl. Wordt voor de deur afgeleverd.
--

Voor het professioneel redigeren van jouw sollicitatiebrief, persbericht, nota, script, et cetera ga je naar Janneke van Bemmel.  

mail: janneke@tekstenredigeren.nl
site: tekstenredigeren.nl
tel: 06-83334501

Ons dorp

Loenersloot ligt aan de rand van het Groene Hart.

Halverwege Amsterdam/Utrecht en liggend naast het Amsterdam-Rijnkanaal is het de kleinste dorpskern van de gemeente Stichtse Vecht.

Voor de dagelijkse boodschappen kan men kiezen uit dee omliggende dorpskernen Loenen a/d Vecht, Breukelen, Abcoude en Vinkeveen.
Centraal gelegen, zijn Amsterdam, Utrecht, Mijdrecht en Hilversum met auto én OV goed bereikbaar.

De Montessorischool biedt, naast de educatieve functie voor de jeugd tot 12 jaar, regelmatig onderdak aan activiteiten binnen de dorpskern.
----------

Wij Loenersloot

De site "WijLoenersloot.nl" is voor en door inwoners van Loenersloot, pittoreske dorpskern binnen de Stichtse Vecht en is een initiatief van de Dorpsraad Loenersloot.

Stuur voor berichtjes, vragen en opmerkingen over of in relatie tot Loenersloot een mailtje naar info@wijloenersloot.nl.
----------