….. 30 oktober Dorpsraad in gesprek met wethouders ….. 2 november Rommelmarkt bij ORVEO ….. 12 november Dorpsraad in gesprek met provincie ….. WhatsApp buurtpreventie voor Loenersloot en Kerklaan ..... Stuur uw wensen en weetjes naar info@wijloenersloot.nl .....

In gesprek met wethouders en provincie

Op 30 oktober overlegt de Dorpsraad Loenersloot met de wethouders Van Dijk en Klomps over de Omgevingsvisie/Snelle Vecht/Gebiedsgericht Werken. Vervolgens heeft de Dorpsraad op 12 november overleg met de Provincie Utrecht over de N201 en de drie voorstellen die vanuit de bewoners hierover zijn ingediend.

30km zone

De Rijksstraatweg én de Binnenweg worden veel gebruikt door jonge fietsende en spelende kinderen. Wij verzoeken iedereen -ook de eigen dorpelingen- daarom de maximum snelheid van 30km/u te respecteren. Langzamer? Graag!

Ons dorp

Loenersloot ligt aan de rand van het Groene Hart.

Halverwege Amsterdam/Utrecht en liggend naast het Amsterdam-Rijnkanaal is het de kleinste dorpskern van de gemeente Stichtse Vecht.

Voor de dagelijkse boodschappen kan men kiezen uit dee omliggende dorpskernen Loenen a/d Vecht, Breukelen, Abcoude en Vinkeveen.
Centraal gelegen, zijn Amsterdam, Utrecht, Mijdrecht en Hilversum met auto én OV goed bereikbaar.

De Montessorischool biedt, naast de educatieve functie voor de jeugd tot 12 jaar, regelmatig onderdak aan activiteiten binnen de dorpskern.
----------

Wij Loenersloot

De site "WijLoenersloot.nl" is voor en door inwoners van Loenersloot, pittoreske dorpskern binnen de Stichtse Vecht en is een initiatief van de Dorpsraad Loenersloot.

Stuur voor berichtjes, vragen en opmerkingen over of in relatie tot Loenersloot een mailtje naar info@wijloenersloot.nl.
----------