….. 9 juli 15:30-17:30 en 19:00-21:00 De Toekomst van de N201 in de Montessorischool ..... 17 juli 10:30 Molens in SV - lezing in Studio Idee ….. WhatsApp buurtpreventie voor Loenersloot en Kerklaan ..... Stuur uw wensen en weetjes naar info@wijloenersloot.nl .....

9 juli - N201: De toekomst van Loenersloot

Dinsdag 9 juli worden 's middags en 's avonds de door de Provincie Utrecht geselecteerde schetsontwerpen in de Montessorischool gepresenteerd. Hierbij gaat het om de knelpunten in de N201 van de A2 t/m de N402 zoals genoemd door de Provincie. Naast dat iedereen gewoon kan binnenlopen worden deze plannen ook besproken aan een ateliertafel.

De dorpsraad Loenersloot hoort graag uw mening en ideeën over de plannen met de N201. Daarom zijn wij persoonlijk, maar ook met een ideeënbus aanwezig.

Lees ook:
- http://wijloenersloot.nl/nieuws/article/34137/de-toekomst-van-loenersloot
- http://wijloenersloot.nl/nieuws/article/33862/ontwerpatelier-n201-in-loenersloot.

30km zone

De Rijksstraatweg én de Binnenweg worden veel gebruikt door jonge fietsende en spelende kinderen. Wij verzoeken iedereen -ook de eigen dorpelingen- daarom de maximum snelheid van 30km/u te respecteren. Langzamer? Graag!

Ons dorp

Loenersloot ligt aan de rand van het Groene Hart.

Halverwege Amsterdam/Utrecht en liggend naast het Amsterdam-Rijnkanaal is het de kleinste dorpskern van de gemeente Stichtse Vecht.

Voor de dagelijkse boodschappen kan men kiezen uit dee omliggende dorpskernen Loenen a/d Vecht, Breukelen, Abcoude en Vinkeveen.
Centraal gelegen, zijn Amsterdam, Utrecht, Mijdrecht en Hilversum met auto én OV goed bereikbaar.

De Montessorischool biedt, naast de educatieve functie voor de jeugd tot 12 jaar, regelmatig onderdak aan activiteiten binnen de dorpskern.
----------

Wij Loenersloot

De site "WijLoenersloot.nl" is voor en door inwoners van Loenersloot, pittoreske dorpskern binnen de Stichtse Vecht en is een initiatief van de Dorpsraad Loenersloot.

Stuur voor berichtjes, vragen en opmerkingen over of in relatie tot Loenersloot een mailtje naar info@wijloenersloot.nl.
----------