..... Reageer uiterlijk 15 juli op de Omgevingsvisie ..... 22 juli 09:30 wethouder op de fiets door het dorp ..... WhatsApp Loenersloot: Social én buurtpreventie ..... Stuur uw wensen en weetjes naar info@wijloenersloot.nl .....

Omgevingsvisie Stichtse Vecht - Loenersloot wordt weer beduveld

Opnieuw komt de gemeente - met name wethouder JW Klomps - de afspraken niet na die met de dorpsraad van Loenersloot zijn gemaakt. Was toegezegd dat Loenersloot onder 'Langzame Vecht' zou vallen, in de Omgevingsvisie is dit - op de bestaande bouw na - gewoon 'Snelle Vecht' geworden. Een interpretatieverschil met wat onder Loenersloot wordt verstaan? Het wordt allemaal met droge ogen verteld.

Dus komen straks bedrijventerreinen, kantoren, flatgebouwen en zonnevelden aan onze achtertuin te liggen. Wat cultuurhistorische waarde?

De dorpsraad roept daarom iedereen op om hiertegen te ageren door een (korte) zienswijze uiterlijk 15 juli per brief naar "Gemeente Stichtse Vecht, afd Omgevingsvisie, Postbus 1212, 3600BE Maarssen" of digitaal via het emailadres omgevingsvisie@stichtsevecht.nl te sturen. Ook is het mogelijk rechtstreeks op hun website een formulier (DigiD nodig)hierover in te vullen.

Quickscan - Voorlopig geen station Loenersloot

Naar aanleiding van een haalbaarheids onderzoek heeft Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hebben daarom besloten verder onderzoek naar een mogelijk treinstation bij Loenersloot niet verder voort te zetten. <Lees verder>

Lokale ondernemer vd maand

Wijnliefhebber? Koop de wijn bij een plaatselijke kleine ondernemer, zoals www.labranche.nl. Wordt voor de deur afgeleverd.


Ons dorp

Loenersloot ligt aan de rand van het Groene Hart.

Halverwege Amsterdam/Utrecht en liggend naast het Amsterdam-Rijnkanaal is het de kleinste dorpskern van de gemeente Stichtse Vecht.

Voor de dagelijkse boodschappen kan men kiezen uit dee omliggende dorpskernen Loenen a/d Vecht, Breukelen, Abcoude en Vinkeveen.
Centraal gelegen, zijn Amsterdam, Utrecht, Mijdrecht en Hilversum met auto én OV goed bereikbaar.

De Montessorischool biedt, naast de educatieve functie voor de jeugd tot 12 jaar, regelmatig onderdak aan activiteiten binnen de dorpskern.
----------

Wij Loenersloot

De site "WijLoenersloot.nl" is voor en door inwoners van Loenersloot, pittoreske dorpskern binnen de Stichtse Vecht en is een initiatief van de Dorpsraad Loenersloot.

Stuur voor berichtjes, vragen en opmerkingen over of in relatie tot Loenersloot een mailtje naar info@wijloenersloot.nl.
----------