..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Burgernet breidt uit met burgernetmail in Stichtse Vecht

[5 april 2018] Het aantal Burgernetdeelnemers in Stichtse Vecht is vorig jaar met 4,5 procent gestegen. 6460 inwoners, ofwel ruim tien procent van de bevolking is lid van Burgernet. Wegens dit succes wordt de inzet van Burgernet in Stichtse Vecht vanaf maandag 9 april uitgebreid met e-mailberichten. Op dit moment ontvangen deelnemers een bericht op hun telefoon via een spraak- of sms-bericht.

Burgernetmails attenderen de deelnemers op lokale veiligheidssituaties. De politie verstuurt de mail nadat een incident heeft plaatsgevonden. Vanaf vandaag kunnen de deelnemers aan Burgernet per e-mail direct reageren op een oproep als zij informatie hebben. Dit kan variëren van een bericht om extra alert te zijn in verband met een verdachte of onveilige situatie, tot de vraag of zij iets bijzonders hebben gezien rond een bepaald misdrijf in hun buurt. Wanneer er van hen een bepaalde actie wordt verwacht, bijvoorbeeld het treffen van preventieve maatregelen, ontvangen de Burgernetdeelnemers praktische instructies en tips. Hiermee leveren zij een actieve bijdrage aan de veiligheid in hun wijk.

Gebruiksvriendelijk

Met het inzetten van e-mail neemt de kans op succes toe, omdat de deelnemers aan Burgernet via een gebruiksvriendelijk en toegankelijk systeem direct informatie kunnen doorgeven. Ook neemt het vertrouwen in de politie toe, doordat het voor de burger zichtbaar wordt dat de politie werkt aan de veiligheid in de woon- en werkomgeving.

Meer ogen en oren

De gemeente en de politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. Zij werken hierbij graag samen met de inwoners. “Met deze uitbreiding van Burgernet verwachten we meer informatie te ontvangen, waardoor we bijvoorbeeld meer inbraken oplossen en weten te voorkomen. De burgers krijgen als dat nodig is ook extra informatie over incidenten die spelen in de wijk”, aldus burgemeester Marc Witteman in een toelichting. “Hoe meer ogen en oren, hoe groter de informatievoorziening.”

Bent u al Burgernetdeelnemer?

Als u al deelnemer bent van Burgernet dan ontvangt u automatisch de Burgernetmail, tenzij u specifiek heeft aangegeven geen mails te willen ontvangen. Hebt u nog vragen en/of wilt u meer informatie over Burgernet en/of Burgernetmail, kijk op https://www.burgernet.nl/qa/over-burgernetmail. Vragen kunt u stellen via burgernet@stichtsevecht.nl.

Bron: Persbericht 051, Gemeente Stichtse Vecht