..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Geen station Loenersloot

De provincie Utrecht heeft een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een station bij Loenersloot...

Omgevingsvisie: gemeente blijkt weer onbetrouwbaar

Opnieuw komt de gemeente - met name wethouder JW Klomps - de afspraken niet na die met de dorpsraad van Loenersloot zijn gemaakt. Een cultuurhistorisch dorpje wordt straks ingesloten door hoge flatgebouwen, bedrijfsterreinen en zonnevelden...

Verkeer bedrijventerrein Angstelpark tijdelijk via Binnenweg

Van 27 mei t/m 18 juni zijn er werkzaamheden van Stedin aan de Westkanaaldijk waardoor voertuigen langer dan 10 meter met bestemming bedrijventerrein Angstelpark via de Binnenweg van Loenersloot worden omgeleid...

Denk mee over de speeltuin aan de Slotlaan

De gemeente gaat in 2021 de speeltuin aan de Slotlaan opknappen. Het gesprek hierover met de buurt over de speelplek wordt nu gevoerd met een digitale vragenlijst...

Snelheid op N402 omlaag naar 60km/u

Na druk uit de bevolking en in overleg met wethouder Jeroen Willem Klomps heeft gedeputeerde Schaddelee van de provincie Utrecht gelukkig ook ingezien dat de situatie bij sportpark 'De Heul' tot directe actie noopte...

De Ronde Venen zoekt haar "windmolen-grenzen"

Het college van 'De Ronde Venen' heeft een voorstel over zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens voor aan haar raad voorgelegd.

Stemmen in drive-thru Breukelen

Wilt u makkelijk en veilig uw stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen vanuit uw eigen auto? Kom dan woensdag 17 maart naar het parkeerterrein bij het Van der Valk-hotel in Breukelen...

Kids-Patat-Tennis instuif

Ook dit jaar organiseert LTC Loenen op zes vrijdagen een instuif voor alle jeugd van 6 t/m 10 jaar uit Loenen en omgeving. Tennisleraren zorgen dan dat iedereen een uur lang sportief bezig is op de tennisbaan. Na het sporten is er voor alle deelnemers een heerlijk bakje patat!

N402 Provincie blijft maar onderzoeken

De inrichting van de weg en de verkeersveiligheid van de Rijksstraatweg (N402) in Loenen aan de Vecht zijn al geruime tijd onderwerp van studie, zorg en discussie. Eind maart gaan provincie en gemeente de suggesties van omwonenden beoordelen ...

FIXI-app gebruiksvriendelijker

De FIXI-app waarmee je als inwoner iets kan melden aan de gemeente over de openbare ruimte wordt begin maart gebruiksvriendelijker...

Petitie veiligheid fietsers N402

Vrijdagmiddag 5 februari raakte een meisje levensgevaarlijk gewond tijdens het oversteken van de N402/Rijksstraatweg bij sportpark 'De Heul'. Teken de petitie om gemeente en provincie te bewegen de situatie ter plaatse veiliger te maken...

Verkiezingsdebatten bij Studio Idee

Studio Idee organiseert twee verkiezingsdebatten op 3 en 4 maart 2021. Op 3 maart tussen Groen Links, PvdA, Partij voor de Dieren, Volt en Bij1 en 4 maart VVD, CDA, D66, 50 Plus en NL Beter. Deze debatten zijn life via de website van Studio Idee bij te wonen...

Plaatsen Whiswall Vreeland opgeschoven

In de avonden en nachten van 3 t/m 5 maart plaatst de provincie Utrecht een innovatief geluidsscherm (Whiswall) bij Vreeland....

Petitie voor behoud Angstel landschap

Het Angstellandschap behoort tot één van de fraaiste cultuurlandschappen van onze provincie, met buitenplaatsen, historische boerderijen, agrarisch cultuurlandschap, monumentale poldermolens en een 13e-eeuws kasteel. Volgens de gemeente 'De Ronde Venen' de locatie voor windturbines en zonnevelden ...

Voorlopig geen besluit N201

Voorlopig vindt geen concrete besluitvorming plaats voor een voorkeursvariant. Dat komt omdat GS heeft aangegeven met de huidige kaders niet tot een goede oplossing kan komen...

Verkeershinder N201 Vreeland

Donderdagavond 21 januari start de provincie Utrecht met de aanleg van een innovatief geluidsscherm (Whiswall) bij Vreeland, tussen het kruispunt van de N201 met de Singel en de brug over de Vecht. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 18 februari waarbij het verkeer enige hinder kan ondervinden.

Waarom geen heroverweging N201?

De Provinciale Staten vinden de voorstellen door de projectgroep te duur. De projectgroep heeft echter al aangegeven dat heroverweging geen wijziging zal brengen in de plannen bij Loenersloot, want "die verdubbeling is redelijk goedkoop’’...

Kerstkransjes bij ORVEO

Zaterdag 12 december verkoopt Orveo hemelse kerstkransjes van patisserie Heavenly Chocolate. Van 9 tot 16 uur bij de Jumbo in Loenen en van 13 tot 19 uur bij eetcafé mevrouw Daalder in Vreeland. Met deze heerlijk koop steunt u de muziekvereniging die vanwege Corona dit jaar niet deur aan deur rond kan gaan.

Snert voor heel Loenersloot

Het Dorpscomité gaat morgenmiddag (12 december), als alternatief voor de kerstborrel, heel Loenersloot huis-aan-huis langs om te trakteren op door hen zelfgemaakte snert met roggebrood. Een knus lichtpuntje in deze corona-tijd.

N201: Motie knelpunt Loenersloot door de Raad van Stichtse Vecht aangenomen

4 november j.l. is de motie aangenomen in de Raad van Stichtse Vecht waarin het College opgedragen wordt de provincie Utrecht te attenderen op de bezwaren ten aanzien van het knelpunt Loenersloot ...

N201: Motie over knelpunt Loenersloot nu 4 november in de Raad

Naar aanleiding van de brandbrief door de Dorpsraad Loenersloot hebben zes politieke partijen (GroenLinks, Streekbelangen, Lokaal Liberaal, CDA, Het Vechtse Verbond en Samen Stichtse Vecht) een motie ingediend om het college van B&W te bewegen: ...

N201: Provincie aan leiband RWS

Na 5 maanden vertragen en zelfs een WOB-verzoek negerend, heeft gedeputeerde dhr Schaddelee uiteindelijk toegegeven dat er géén cijfermatige onderbouwing is om een vierbaansweg tot aan de Loenerslootsebrug aan te leggen...

Tennis tijdens de lockdown

Gratis tennissen voor volwassenen tijdens de lockdown bij LTC Loenen. In teamverband nog maar met maximaal 4 personen, dan is tennis een van de weinige sporten waar je nog steeds uit de voeten kan. Omdat bewegen ook preventief werkt tegen Corona heeft LTC Loenen nu een paar speciale acties....

KWF collecte anders

Normaal gesproken zou van 31 augustus t/m 5 september de week van de kankerbestrijding zijn. Maar wat is nog normaal deze tijd. We hebben besloten ....

Censuur door provincie Utrecht

De rapporten met de berekeningen over geluids- en milieubelasting zijn onvolledig en met zwartgelakte teksten, tabellen en grafieken aan de Dorpsraad Loenersloot toegestuurd ...

Hart van Nederland bij overhandiging petitie N201

Op woensdag 15 juni j.l. is de petitie over de N201 aan de wethouders Maarten van Dijk en Jeroen Willem Klomps op het bordes van Goudestein aangeboden. Hierbij was ook 'Hart van Nederland' aanwezig en zij hebben een mooi rapportage gemaakt ...

Petitie massaal ondertekend

De petitie om bij de gemeente te protesteren tegen de plannen met de N201 is massaal door Loenersloot ondertekend. Op woensdag 15 juni om 13:00 uur zal deze door Janneke van Bemmel en een delegatie van de dorpsraad aan de verantwoordelijke wethouders worden aangeboden. ...

Protestposter

Loenersloot laat - naast de petitie - de gemeente en provincie zien wat Loenersloot vindt van de plannen van een vierbaansweg met 80 km/uur van de A2 tot aan de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Ton en Marjan Prins hebben een protestposter ontworpen welke volgende week binnen en buiten Loenersloot te zien zal zijn.  

N201: handtekeningenactie

De Dorpsraad Loenersloot en Janneke van Bemmel hebben onderstaande brief opgesteld over de plannen van de N201, om deze vergezeld met de handtekeningen van de inwoners van Loenersloot - die deze brief onderschrijven - naar onze gemeente sturen. Heeft u opmerkingen over deze brief en/of wilt u helpen bij het verzamen van de handtekeningen, laat dit ons dan even weten. ...

N201: Oproep om te reageren

Hoewel de Dorpsraad Loenersloot een brandbrief naar de provincie heeft gestuurd over de plannen met de N201, roepen Ton en Marjan Prins hun mede inwoners ook zelf individueel te reageren. Uiterlijk dinsdag 12 mei a.s. kan per e-mail naar toekomstN201@provincie-utrecht.nl gereageerd worden. ...

Toekomst N201 bepaald

De deze maand geplande informatiebijeenkomsten zijn vanwege het Coronavirus afgelast. Maar de Provincie gaat onverdroten door. Sinds vandaag (28 april) zijn de door haar gemaakte keuzes op de website www.toekomstN201.nl onder het onderdeel ‘Participatie’ te vinden. ...

Provincie Utrecht meet met 2 maten

De Dorpsraad Loenersloot mocht via-via vernemen dat de provincie Utrecht aan Vreeland het voorstel gedaan heeft om op de N201 de snelheid naar 50km/u te verlagen. Dat terwijl het voorstel vanuit Loenersloot om de snelheid tot 60km/u te verlagen pertinent werd afgewezen. Hierover is nu een brandbrief door ...

WhatsApp Loenersloot social

Voor het delen van gewone berichtjes met je buren en dorpsbewoners is er nu de WhatsApp-groep 'Loenersloot social'. Dit om onderscheid te kunnen maken tussen buurtpraatjes en buurtpreventie. Voordeel is dat je op jouw telefoon per WhatsApp groep kan aangeven ...

Kerstklanken op Kerstavond

Op Kerstavond (24 december) komt ORVEO vanaf 23:00 spelen op het pleintje in de Voorburgstraat. Het dorpscomité zorgt met glühwein, chocomel en vuurkorven voor extra sfeer naast de hoge kerstboom.

Kerstborrel 2019: Het was weer gezellig

De kerstborrel bij het kasteel was als vanouds weer heel gezellig. Onder het genot van eigen gemaakte hapjes, glühwein en overheerlijke snert was het goed toeven in de verwarmde ...

Kerstborrel 2019

A.s. zondag 15 december van 17:00 - 20:00 wordt de jaarlijkse kerstborrel gehouden. Het Dorpscomité Loenersloot verwacht weer een gezellige opkomst...

Dievengilde weer op pad

De donkere dagen met veel gezelligheid rond Kerst en de jaarwisseling kent ook een negatieve kant. Via de Loenerslootse WhatApp BuurtPreventie werden verdachte voertuigen doorgegeven en contact met de politie gezocht...

Toekomst N201 - Bijgestelde schetsontwerpen

Tijdens de tweede serie ontwerpateliers van 26 en 28 november en 2 en 3 december 2019 zijn de nieuwe en/of bijgestelde schetsontwerpen gepresenteerd ...

Hoe maak ik het gezelliger en groener

Hebt jij een leuk idee voor het gezelliger of groener maken van Loenersloot? Iedereen in de provincie Utrecht kan bij het K.F. Hein Fonds maximaal € 500 aanvragen voor een buurtinitiatief...

Rommelmarkt bij ORVEO

Zaterdagochtend 2 november organiseert ORVEO een gezellige rommel-, kleding- en boekenmarkt in Loenen aan de Vecht. Inbreng van goederen/boeken/kleding is vrijdag 1 november...

In gesprek met wethouders en provincie

Op 30 oktober overlegt de Dorpsraad Loenersloot met de wethouders Van Dijk en Klomps over de Omgevingsvisie....

Uitkomst bewonersbijeenkomst N201 naar Provincie Utrecht

Precies twee weken geleden organiseerde de Dorpsraad Loenersloot een bijeenkomst om de ideëen en standpunten te peilen binnen haar mooie dorp. Uit de reacties van de in grote getale toegestroomde inwoners bleek een grote betrokkenheid over de problematiek van de N201. Aan de Dorpsraad werd door de vergadering de opdracht meegegeven de provincie duidelijk te laten weten dat de twee voorgelegde alternatieven geen enkele oplossing bieden.

Dorpsraad maant wethouder Van Dijk

De Dorpsraad Loenersloot heeft haar gebiedswethouder Maarten van Dijk een stevige brief gestuurd. Vragen uit een eerdere brief werden namelijk, behoudens een weinig zeggende reactie van de gebiedsregisseur, niet beantwoord. Dit terwijl, gezien het huidige politieke klimaat en ontwikkeling van een kaderstellend koersdocument, een duidelijk antwoord gewenst is...

N201: Inspreken bij Commissievergadering

Dinsdag 17 september, is om 19.30 uur weer gelegenheid om uw zegje te doen, ook de lobbyisten van 2030.nu gaan inspreken. Als u wilt inspreken meldt u zich dan tijdig aan ...

Vleermuizenavond Kasteel Loenersloot

Donderdagavond 5 september staat Kasteel Loenersloot in het teken van de vleermuizen. Deze zijn regelmatig te gast in het kasteel zelf en komen in grote getale voor in het nabijgelegen kasteelpark. Op de zolder van het fraai gerestaureerde slot uit 1250 bevindt ...

N201: inwonersbijeenkomst Loenersloot

Donderdagavond 5 september organiseert de Dorpsraad in de Montessorischool een dorpsvergadering. De vergadering heeft een besloten karakter (alleen inwoners) en is bedoeld om te peilen hoe Loenersloot aankijkt tegen de plannen met de N201 en tegen de Omgevingsvisie 1.0....

N201: Reageer vóór 1 september naar Provincie

Er is tot zondag 1 september 2019 gelegenheid om bij de Provincie Utrecht te reageren op de plannen over de N201 die op 9 juli j.l. in de Montessorschool zijn gepresenteerd...

N201: Reacties van dorpsbewoners

Enkele dorpsbewoners hebben reeds hun reactie en alternatief afgegeven aan Provincie en dorpsraad. Laat u inspireren!

Over molens in Stichtse Vecht


In Studio Idee geeft woensdag 17 juli Dick Vierbergen – molenaar op Korenmolen “De Hoop” in Loenen en op “De Kortrijkse” in Breukelen – een presentatie over molens in de Stichtse Vecht. Dick neemt ons mee op een rondgang langs ...

De Toekomst van Loenersloot

Het afgelopen jaar heeft de provincie Utrecht onderzoek gedaan naar het verbeteren van de doorstroming en de leefbaarheid op en rond de provinciale weg N201 tussen Amstelhoek en Vreeland. In het ontwerpateliers van dinsdag 9 juli worden in de Montessorischool van 15:30 tot 17:30 en van 19:00 tot 21:00 de voorstellen over de knelpunten bij Loenersloot gepresenteerd.