..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Vervanging beschoeiing Angstel

Langzaam maar zeker naderen de werkzaamheden aan de beschoeiing van de Angstel de ophaalbrug naar het Kasteel Loenersloot. Zowel voor fietsers en automobilisten geven de werkzaamheden dankzij de genomen verkeersmaatregelen slechts beperkte hinder. In ieder geval minder dan door de 2 km lange file op de Rijksstraatweg door het sluipverkeer dat tijdens de avondspits het knelpunt 'Afslag Vinkeveen op de A2' probeert te omzeilen.

De oude houten damwand was aan het eind van zijn levensduur en aan vervanging toe. Gelet op de situatie ter plaatse met monumentale panden, kabels in de berm, de bodemgesteldheid en het niet kunnen verankeren van de damwand is een nieuwe stalen damwand de beste optie gebleken. De uitvoering van het werk is eind januari gestart bij nr 202 en neemt zo'n 10 tot 12 weken in beslag. Vanwege de kans op schade door het aanbrengen van de nieuwe damwand met een trilblok is een gebouwonderzoek uitgevoerd aan panden die minder dan 25 meter van het werk afstaan.

N.a.v. de huis-aan-huis brief (Rijksstraatweg 202 t/m 248 even en 211) december vorig jaar, hebben enkele bezorgde inwoners contact gezocht met de Dorpsraad Loenersloot. Op de vragen van de Dorpsraad, voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, heeft de gemeente extra maatregelen genomen en een heldere toelichting gegeven die wij onze medebewoners niet willen onthouden.

Vragen:

  • Heeft Stichtse Vecht de Ronde Venen gepolst om de beschoeiing gezamenlijk aan te pakken (kostenbesparend).
  • Loopt Loenersloot cq Stichtse Vecht risico als de beschoeiing van de Angstel in het deel van de Ronde Venen op korte termijn niet verbeterd wordt.
  • Lopen de aanwonende inwoners van Ronde Venen bij de werkzaamheden groter (financieel) risico als er scheuren ontstaan.

Antwoord:

"Met het werk van Stichting Utrechtslandschap aan de brug naar het kasteel is duidelijk geworden dat de damwand onder de zorg van de gemeente valt. Tijdens de werkzaamheden aan de brug is er herstelwerk aan het betonnen landhoofd uitgevoerd. Uit nader onderzoek is duidelijk geworden dat de damwand op korte termijn vervangen diende te worden. Los van deze tegenvaller heeft het college de afgelopen zomer extra geld vrijgemaakt als kwaliteitsimpuls oeveronderhoud. Besloten is om de grote damwandklus langs de Angstel aan te pakken. Uit sonderingen, berekeningen, overleg met het Hoogheemraadschap, aannemer en welstandscommissie is tot de te maken constructie besloten. Overleg met de gemeente De Ronde Venen heeft er achteraf gezien helaas niet plaatsgevonden.

Om schade aan de omgeving (ook bebouwing) met het intrillen te voorkomen, is de voorgestelde inbreng methode van de damwandplanken doorgerekend. Uit deze berekening blijkt dat er geen schade te verwachten is en dat het werk gemaakt kan worden. Zowel de gemeente als de aannemer zijn verzekerd mocht er toch schade ontstaan. Met de bewoners van Rijksstraatweg 159 (red.: Baambrugge) is afgesproken dat het bedrijf Quattro Expertise ook hun huis bij de gebouwenopname betrekt. Ook zal het wat er aan vast zit (nr. 157) worden meegenomen.

In De Ronde Venen is de beschoeiing van de Angstel, grenzend aan Stichtse Vecht, in dezelfde (slechte) staat als het nu te vervangen deel in Loenersloot. De Ronde Venen heeft laten weten momenteel geen budget te hebben voor een damwand, maar op termijn zal ook daar iets aan gedaan moeten worden.

Dat de gemeente De Ronde Venen nu nog geen plan heeft om de damwand te vervangen wil niet zeggen dat er nu sprake is van een gevaarlijke situatie. Hoewel de houten damwand zijn beste tijd gehad heeft mankeert er onder water meestal niets aan, omdat dat hout niet rot. Nabij de waterlijn (nat-droog-nat) rot het hout gemakkelijk. De constructie in Loenersloot is een vrij eenvoudige en de te keren hoogte is niet zodanig dat als de constructie (verankering gordingen of panken) het begeeft, er dan gekke dingen te verwachten zijn. Mogelijk valt er dan plaatselijk iets van hout of grond in het water. De polder komt zeker niet onder water komt te staan als de damwand verder verslechtert."