..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Besluit PS Utrecht over de N201

Op 18 februari hebben Provinciale Staten van Utrecht besloten om de N201 tussen Amstelhoek en Vreeland aan te pakken. Basis voor de aanpak vormt het voorstel van Gedeputeerde Staten om te kiezen voor ‘denkrichting 3’ (geen verdubbeling, handhaven van de huidige max snelheid en gericht oplossen van de diverse knelpunten).

Via een amendement is het statenvoorstel van Gedeputeerde Staten op een aantal punten aangepast waardoor er sprake zal zijn van een nog uitgebreider ontwerpproces in de aankomende tijd (fase 2). Het besluit en het amendement zijn te vinden op de website www.toekomstN201.nl. Op die website staat ook alle overige informatie over het project en het (vervolg)proces.

Vervolg

In fase 2 worden per knelpunt varianten uitgewerkt waarbij aanvullende maatregelen (bouwstenen) worden betrokken.

Via ontwerpateliers worden partners, stakeholders en bewoners betrokken bij dit ontwerpproces.

In fase 3 wordt de bestuurlijk gekozen voorkeursvariant(en) uit fase 2 verder uitgewerkt naar een uitvoeringsbesluit, inclusief dekkingsvoorstel.

Bron: Team Toekomst N201