..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

In gesprek met wethouders en provincie

Op 30 oktober 2019 overlegt de Dorpsraad Loenersloot eerst met de wethouders Van Dijk en Klomps over de Omgevingsvisie/Snelle Vecht/Gebiedsgericht Werken. Vervolgens heeft de Dorpsraad op 12 november 2019 overleg met de Provincie Utrecht over de N201 en de drie voorstellen die vanuit de bewoners hierover zijn ingediend.

Enkele informatiebronnen/documenten:
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/klimaatneutraal-2030

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raadsconferentie/2019/05-juni/19:30/Koersdocument-Omgevingsvisie.pdf

www.toekomstN201.nl

Plak, i.v.m. technische problemen, de onderstaande linkjes eerst in de adresbalk van een nieuw tabblad in uw browser.

- Ton Prins http://www.dorpsraadloenersloot.nl/attachments/File/N201_Zienswijze_TonPrins.pdf

- Maarten van Hoorn http://www.dorpsraadloenersloot.nl/attachments/File/N201_Zienswijze_MaartenVanHoorn.pdf

- Kees Koedooder http://www.dorpsraadloenersloot.nl/attachments/File/N201_Zienswijze_KeesKoedooder.pdf