..... Klik op de titel om het gehele artikel te lezen .....

Toekomst N201 bepaald

De deze maand geplande informatiebijeenkomsten zijn vanwege het Coronavirus afgelast. Maar de Provincie gaat onverdroten door. Sinds vandaag (28 april) zijn de door haar gemaakte keuzes op de website www.toekomstN201.nl onder het onderdeel ‘Participatie’ te vinden.

Presentatie, dynamische kaart en vragen&antwoorden

Ook vindt u daar de voorkeursvariant en enkele alternatieven in een dynamische kaart waarmee u per locatie en onderdeel kunt inzoomen voor meer achtergrondinformatie. Daarnaast is opgenomen een uitgebreide en actuele lijst met vragen en antwoorden. Als u daarna toch nog vragen heeft, kunt u die tot en met 12 mei stellen (redactie: niet dat dit zin heeft, de plannen staan vast en worden niet meer aangepast).

Naar verwachting nemen Provinciale Staten op 11 november 2020 een besluit over het plan. De planning van de besluitvorming vindt u ook op de website.

Aangepaste planning besluitvormingen

In de ontwerpateliers en op de website is aangegeven dat er na de huidige ontwerpfase voor een voorkeursvariant (fase 2, besluit najaar 2020) nog een vervolg komt waarbij de plannen verder worden uitgewerkt. Provinciale Staten zouden daarna een definitief besluit nemen over de uitvoering en financiële dekking (fase 3, besluit 2021). Besloten is om fase 2 en 3 samen te voegen. Dit betekent dat -volgens de huidige planning- Provinciale Staten op 11 november 2020 een besluit nemen over een voorkeursvariant, uitvoering en financiële dekking. Alle betrokkenen en belanghebbenden krijgen alle gelegenheid hun visie over de plannen kenbaar te maken tijdens de behandeling van de plannen Toekomst N201 in de Statencommissie. De planning van de bespreking en besluitvorming is momenteel als volgt:


  • Statencommissie Milieu en Mobiliteit, 24 juni 2020, 13.00 uur, agendapunt voortgangsrapportage Programma Toekomst N201;
  • Gedeputeerde Staten, 29 september 2020, besluit over voorstel Programma Toekomst N201, dit voorstel wordt verstuurd aan Provinciale Staten;
  • Statencommissie Milieu en Mobiliteit, 28 oktober 2020, 13.00 uur, agendapunt: voorstel Uitvoeringsbesluit en financiële dekking Programma Toekomst N201;
  • Provinciale Staten, 11 november 2020, 10.30 uur, agendapunt: voorstel Uitvoeringsbesluit en financiële dekking Programma Toekomst N201.

Bron: Friso van der Vaart, Team Toekomst N201